signature on white paper

תנאי השימוש

Home/תנאי השימוש
תנאי השימוש 2023-05-14T11:37:12+00:00

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני רכישת שירותי Buy.org.il.
על ידי רכישת השירות של קניית עוקבים לייקים וצפיות, מעיד על קבלת הסכם זה ותנאיו.
בגישה ושימוש בשירותיו של Buy.org.il, אתה מתחייב לכל התנאים והגבלות שנקבעו בהסכם תנאי השימוש הזה.
Buy.org.il מחזיק את הזכות לבצע שינויים בהסכם תנאים והגבלות בכל עת.
לקוחות המשתמשים באתר Buy.org.il מסכימים לעקוב אחר כל שינוי וכפופים לתנאים של שימוש והסכמה.
תאריך הגרסה הנוכחי של תנאי הסכם השימוש הוא מפורט להלן.

כל לקוח פוטנציאלי מסכים להשתמש אך ורק באתר למטרות חוקיות, ולא לפגוע באבטחה של אתר האינטרנט, להפוך אותה לבלתי נגיש לאחרים או לגרום נזק לתוכן, השירות או אתר האינטרנט.
בתור משתמש אתה מסכים להימנע מכל פעולה שעשויה להוסיף, להחסיר או לשנות את התוכן של האתר.
אתה מסכים להימנע מהגישה לתוכן ללא רשות ולא להשתמש באתר בכל דרך אחרת מאשר הדרך בה הוא נועד.

אחריות כספית: Buy.org.il מציע ללקוחותיה את האפשרות להחזר כספי חלקי ו/או מלא, אם לא סיפקנו את השירות במלואו.
אם תבטל את החשבון שלך ולאחר מכן תפעיל אותו מחדש ו/או לחילופין תשנה את שם המשתמש שלך תוך כדי תהליך מתן שירות של אתר Buy.org.il ותרצה להעביר את העוקבים או השירות שרכשת לחשבון אחר לא נוכל להעביר אותם ולא יתאפשר החזר כספי במקרים הללו.
יש לחכות עד תום השירות שאנחנו מעניקים, ובאם יש בעייה תמיד אפשר לפנות אלינו במייל – Support@buy.org.il.

סודיות ופרטיות: החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

אנו עוקבים אחר כל IP ויש לנו את כל המידע האישי על קובץ ובכל שלב אנו נספק מידע זה לרשויות מקומיות, מדינתיים או הפדרליות.
זאת על מנת להבטיח מערכת בטוחה והוגנת עבור כל משתמשי Buy.org.il.
אם בכל שלב אתה חושב שמשהו לא הוגן ולא רוצה במקרה שלך להישמע לאנא פנה אלינו ב-Support@buy.org.il.

חשבונות מדיה חברתית: אנחנו לא יכולים להבטיח שהשירותים שאנחנו נותנים (להלן: הלייקים, העוקבים, הצפיות וכו') יישארו לכל החיים.
העוקבים בחשבונות האינסטגרם הם חשבונות אשר נראים אמיתיים, אך אינם אמיתיים.

תיקון של אי דיוקים: Buy.org.il שומרת לעצמה את הזכות לתקן את כל שגיאות או אי דיוקים בתוכן באתר האינטרנט, או כדי לשנות ולעדכן את התוכן בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
עם זאת, Buy.org.il אינו מבטיח כי טעויות, אי דיוקים או השמטות יתוקנו באופן מיידי.

הוראות: תנאי שימוש אלו של אתר Buy.org.il מהווים את מלוא ההסכם בין כל הצדדים בנוגע לנושא.

תנאי שימוש אלה עודכנו ונכנסו לתוקף ב-17/10/13.

WhatsApp chat
דילוג לתוכן